En Charles Wilson

Ja que la història que explicaré a continuació es pot arribar a interpretar com a una ofensa o inclús, en tractar-se d’una experiència real, com a un delicte, permeteu-me que em presenti com a Charles Wilson. Com a pretext a la història, és intrínsecament necessari que ús expliqui, encara que sigui superficialment, la meva ideologia. Seguir…